Palīdzība rēķinu izrakstīšanā
Uzņēmumu reģistrācija
Sagatavot rēķinu.

Kā reģistrēties?

Lapas augšpusē, kreisajā pusē, nospiediet uz "Reģistrēties".
Attiecīgajos laukos:
 • Ierakstiet savu e-pasta adresi.
 • Izvēlieties un ierakstiet paroli.
 • Atkārtoti ierakstiet izvēlēto paroli.
Pārbaudiet e-pastu, kuru norādījāt reģistrējoties.
Programma automātiski nosūta vēstule ar apstiprinājuma saiti. Iespējams, ka vēstule atrodas mapē "Mēstules". Atveriet vēstuli un noklikšķiniet uz apstiprinājuma saites.
Lai pieteiktos sistēmā ierakstiet savu e-pasta adresi un paroli.

Prasības parolei.

Parolei jābūt vismaz 8 zīmes garai un ne garākai par 50 zīmēm.
Jāizmanto latīņu burti.
Parolei jāsatur vismaz vienu ciparu, mazo burtu, lielo burtu un kādu no šīm zīmēm ! @ # $ % ^ & * ( ) _ +

Pierakstīšanās sistēmā.


Lai pierakstītos ("ielogotos"), ierakstiet savu epasta adresi un paroli. Ja attiecīgo datoru lietojat tikai Jūs, tad varat atzīmēt rūtiņu pie "Atcerēties mani". Tādā gadījumā nākamo reizi attiecīgajā interneta pārlūkā atverot rēķinu izrakstīšanas sistēmu, Jums nebūs jāieraksta epasts un parole.
Attiecīgo interneta vietni varat pievienot grāmatzīmēm.

Kā sagatavot rēķinu?

Sākotnēji atverot programmu, Jūs nonākat sadaļā, kurā var izrakstīt jaunu rēķinu (redzama iezīmēta poga "Jauns rēķins").
Ja vēlaties sagatavot jaunu rēķinu, noklikšķiniet pogu "Jauns rēķins".
Ierakstiet vai iekopējiet nepieciešamos datus uz nospiediet pogu "Sagatavot dokumentu".
Ja vēlaties sagatavot rēķinu, izmantojot (nokopējot) jau esošu rēķinu (piemēram, jānomaina datums un rēķina numurs), tad:
 • Noklikšķiniet uz "Mani rēķini".
 • Izvēlēties to rēķinu, kuru vēlaties kopēt. Piemēram, ievades laukā "Klients" izvēlēties darījuma partnera nosaukumu. Noklikšķiniet uz "Parādīt".
 • Noklikšķiniet uz attiecīgās ikonas
 • Kad rēķins tiek nokopēts, informācija par attiecīgo rēķinu tiek attēlota zaļā rāmī. Lai labotu rēķinu, noklikšķiniet uz attiecīgās ikonas
 • Izlabojiet nepieciešamo informāciju un nospiediet pogu "Labot dokumentu".

Kā labot sagatavoto rēķinu?

 • Noklikšķiniet uz "Mani rēķini".
 • Izvēlēties to rēķinu, kuru vēlaties labot. Piemēram, ievades laukā "Klients" izvēlēties darījuma partnera nosaukumu. Noklikšķiniet uz "Parādīt".
 • Noklikšķiniet uz attiecīgās ikonas
 • Izlabojiet nepieciešamo informāciju un nospiediet pogu "Labot dokumentu".

Vai var dzēst sagatavotos rēķinus?

Tāda iespēja nav paredzēta.
Ja kāds rēķins ir kļūdaini izrakstīts, Jūs varat atzīmēt to kā "Projekts", noklikšķinot attiecīgo rūtiņu ("checkbox").
Nevajadzīgo (kļūdaino) rēķinu Jūs varat arī izlabot, norādot vajadzīgos datus.

Ko var darīt ar sagatavoto rēķinu?

Nospiežot attiecīgās pogas, sagatavoto rēķinu var:
 • Attēlot monitora ekrānā (poga "Parādīt PDF rēķinu").
 • Saglabāt savā datorā PDF formātā (poga "Saglabāt datorā").
 • Nosūtīt uz e-pastu (poga "Nosūtīt PDF rēķinu").
Tāpat sarakstu ar sagatavotajiem rēķiniem var eksportēt datnē (failā) un saglabāt savā datorā.

Nodaļa "Mani rēķini".

Nospiežot pogu "Mani rēķini", Jūs nonākat nodaļā, kurā, saskaņā ar Jūsu uzstādījumiem, varat sagatavot sarakstu ar rēķiniem vai atrast kādu noteiktu rēķinu.
Jūs varat izvēlēties šādus uzstādījumus:
 • Periodu, par kuru vēlaties attēlot rēķinus. Noklikšķinot uz "Iepriekšējais mēnesis", varat uzstādīt iepriekšējā mēneša datus. Citu periodu var izvēlēties noklikšķinot attiecīgajos ievades laukos un izvēloties datumu.
 • Ievades laukā "Mans uzņēmums" Jūs varat izvēlēties attiecīgo uzņēmumu. Šādā gadījumā tiks attēloti tikai tie rēķini, kur preču piegādātājs / pakalpojumu sniedzējs ir šis attiecīgais uzņēmums.
 • Ievades laukā "Klients" Jūs varat izvēlēties pircēju / pakalpojumu saņēmēju. Šādā gadījumā tiks attēloti tikai tie rēķini, kuri ir izrakstīti attiecīgajam klientam.
 • Pēc noklusējuma tiek attēloti gan rēķini, kuri ir sagatavoti kā projekti ("melnraksts", pagaidu rēķins, priekšapmaksas rēķins), gan rēķini, kuri ir izrakstīti par jau piegādātām precēm / sniegtiem pakalpojumiem. Attiecīgajā izvēlnē ("select box") Jūs varat arī izvēlēties kādus rēķinus attēlot.
Pēc tam, kad saraksts ir sagatavots vai rēķins ir atrasts, Jūs varat:
 • Apskatīt noteiktu rēķinu datora ekrānā (ar datorpeles kreiso pogu noklikšķiniet, piemēram, uz attiecīgā rēķina, datuma, numura).
 • Saglabāt noteiktu rēķinu savā datorā. Lai to izdarītu, ar datorpeles labo pogu noklikšķiniet uz attiecīgā rēķina, piemēram, datuma, numura. Atvērsies izvēlne, no kuras izvēlieties saglabāšanu datorā ("Save link as"). Pēc tam izvēlieties mapi (vietu), kurā vēlaties saglabāt.
 • Labot rēķinu, noklikšķinot uz attiecīgās ikonas
 • Kopēt rēķinu, noklikšķinot uz attiecīgās ikonas

Nodaļa "Mans uzņēmums".

Šajā nodaļā tiek attēlots saraksts ar Jūsu uzņēmumiem (preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem). Noklikšķinot uz attiecīgās ikonas , Jūs varat labot datus par uzņēmumu.
Jāņem vērā, ka dati tiks izlaboti visos iepriekš izrakstītajos rēķinos. Ja uzņēmumam, piemēram, tiek mainīts nosaukums un iepriekš izrakstītajos rēķinos Jūs vēlaties saglabāt iepriekšējo nosaukumu, tad:
 • Noklikšķiniet uz ikonas . Atvērsies nodaļa ar datiem par attiecīgo uzņēmumu.
 • Atzīmējiet rūtiņu pie "Netiek izmantots".
 • Nospiediet pogu "Atjaunot".
 • Sagatavojiet jaunu rēķinu ar nepieciešamajiem datiem. Var nokopēt jau esošu rēķinu un izlabot vajadzīgos datus.

Nodaļa "Partneri".

Šajā nodaļā tiek attēlots saraksts ar Jūsu klientiem (pircējiem un pakalpojumu saņēmējiem).
Rīkoties ar datiem Jūs varat tādā pašā veidā, kā rīkojaties ar datiem nodaļā "Mans uzņēmums"

Nodaļa "Eksportēt".

Tāpat kā nodaļā "Mani rēķini", šajā nodaļā Jūs varat izvēlēties rēķinus, kurus vēlaties eksportēt.
Eksportētie dati tiek saglabāti teksta (.txt) datnē (failā).
Saglabājiet datni (failu) savā datorā. Datni var atvērt, izmantojot MS Office Excel programmu. Lai atvērtu datni, ar datorpeles labo pogu uzklikšķiniet uz datnes, izvēlieties "Atvērt ar" ("Open with") un izvēlieties Excel.
Tiek eksportēti šādi dati:
 • Rēķina izrakstīšanas datums;
 • Rēķina numurs;
 • Klienta nosaukums;
 • Rēķina summa.

Nodaļa "Uzstādījumi".

Šajā nodaļā varat izvēlēties rēķina numerācijas veidu.

Poga "Iziet".

Ja pierakstoties programmā Jūs atzīmējāt rūtiņu "Atcerēties mani", tad nākamo reizi atverot rēķinu izrakstīšanas programmu, Jums nebūs jāievada e-pasts un parole. Ja vēlaties saglabāt šos uzstādījumus (automātiska pierakstīšanās), tad nespiediet pogu "Iziet". Lai pārtrauktu darbu ar programmu, aizveriet interneta pārlūku (pārlūka sadaļu).
Pogu "Iziet" jāizmanto, ja vēlaties, lai nākamo reizi pierakstoties ar attiecīgo pārlūku, Jums būtu jāievada e-pasts un parole (piemēram, ja datoru lieto vairākas personas). Šādā gadījumā pēc darba beigšanas būtu jāaizver interneta pārlūks.

Sagatavotā rēķina nosūtīšana uz epastu.

Pēc jauna rēķina sagatavošanas vai jau izveidota rēķina labošanas, lapas apakšā parādās poga "Nosūtīt PDF rēķinu". Ja vēlaties šo rēķinu nosūtīt uz klienta e-pastu:
 • Noklikšķiniet uz pogas "Nosūtīt PDF rēķinu".
 • Ja nosūtītāja (Jūsu) un saņēmēja (klienta) e-pasta adrese nav ierakstīta, lūdzu ierakstiet to.
 • Pēc nepieciešamo lauku aizpildīšanas, nospiediet pogu "Nosūtīt". Ja rēķins ir nosūtīts, Jūs redzēsiet attiecīgu paziņojumu.
Uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta vēstule, kuras pielikumā būs rēķins PDF formātā.

Rēķinu numerācija.

Pēc noklusējuma rēķina numurs tiek izveidots šādi:
 • Pēc noklusējuma numurs sākas ar burtu "A". Attiecīgajā lauciņā Jūs varat ierakstīt citu burtu vai vairākus burtus.
 • Otra numura daļa ir cipari. Cipari sākas ar 1. Katram no Jūsu uzņēmumiem (pārdevējiem/pakalpojumu sniedzējiem) ciparu numerācija ir atdalīta.

Otrs numerācijas veids ir šāds:
 • Rēķina numurs sākas ar attiecīgā mēneša un gada cipariem, kuri ir atdalīti ar daļsvītru.
 • Numuram Jūs varat pievienot burtus un ciparus (piemēram, katram klientam atšķirīgi burti un cipari).
Ja izvēlaties otro numerācijas veidu un labojat rēķinu, kurš ir atzīmēts kā "Projekts" ("melnraksts"), tad programma automātiski izmaina mēneša un gada ciparus rēķina numurā.

Valoda rēķinos.

PDF formāta rēķini tiek attēloti tajā valodā, kura tiek izmantota programmā.
Ja vēlaties, lai rēķins (izņemot Jūsu ievadītais teksts) tiktu attēlots citā valodā, pirms tam izvēlieties attiecīgo valodu lapas augšpusē.
Katrai valodai ir piešķirts atsevišķs numurs (Angļu - 1, Krievu - 2, Latviešu - 3, Spāņu - 4). Lai attēlotu rēķinu citā valodā (ja pēc rēķina sagatavošanas nospiedāt pogu "Parādīt PDF rēķinu"), Jūs varat adreses joslā, adreses beigās nomainīt attiecīgo numuru un nospiest Enter.

Ievades lauki, sagatavojot vai labojot rēķinu.

Lai sagatavotu rēķinu, Jums ir jānorāda vismaz šādi dati:
 • Pārdevēja / pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds, uzvārds,
 • Pircēja / pakalpojumu saņēmēja nosaukums vai vārds, uzvārds,
 • Preces vai pakalpojuma nosaukums,
 • Preces vai pakalpojuma apjoms / daudzums,
 • Preces vai pakalpojuma vienas vienības cena,
 • Dokumenta veids,
 • Dokumenta numurs (atkarībā no izvēlētā numerācijas veida, dokumenta numurs var tikt norādīts automātiski, pēc tam, kad ir norādīts pārdevēja / pakalpojumu sniedzēja nosaukums).

Kādas interneta pārlūkprogrammas var izmantot?

Programma ir pārbaudīta, izmantojot:
 • Firefox 53.0.2 (32-bit),
 • Google Chrome 57.0.2987.133,
 • Internet Explorer 11,
 • Microsoft Edge.Komentāri, jautājumiJūs var interesēt: