Uzņēmumu reģistrācija
Company-taxes.info ir neliels uzņēmums, kura pamatdarbības veidi kopš 2008.gada ir uzņēmumu reģistrācija Latvijā un grāmatvedības (nodokļu) pakalpojumi.
Uzņēmums ir reģistrēts Latvijā un īpašnieka (darbinieka) pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija, Rīga.

Ja esat nolēmis uzsākt saimniecisko darbību Latvijā, company-taxes.info sniegs Jums nepieciešamo informāciju un pakalpojumus:
 • Konsultācijas par saimnieciskās darbības formas izvēli. Piemēram:
  • fiziska persona, kura ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā,
  • fiziska persona, kura reģistrējusies Komercreģistrā (Uzņēmumu reģistrā),
  • kapitālsabiedrība - juridiska persona (sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība),
  • ārvalsts uzņēmuma filiāle,
  • personālsabiedrība.
 • Dokumentu sagatavošana un juridiskie pakalpojumi, lai reģistrētu savu saimniecisko vai komercdarbību. Kapitālsabiedrības dibinātājiem - ārvalsts personām ir iespēja reģistrēt kapitālsabiedrību, neapmeklējot Latviju.
 • Dokumentu tulkošana uz/no krievu un angļu valodu. Piemēram, reģistrējot ārvalstu uzņēmuma filiāli vai pārstāvniecību, nepieciešams iztulkot ārvalsts uzņēmuma statūtus un citus dokumentus.
 • Dokumentu sagatavošana un juridiskie pakalpojumi, saistībā ar kapitālsabiedrību daļu (akciju) pirkšanu - pārdošanu, kā arī dažādu izmaiņu reģistrēšanu (piemēram, juridiskās adreses, nosaukuma, valdes, statūtu izmaiņas).
 • Dokumentu sagatavošana un nepieciešamās darbības Valsts ieņēmumu dienestā (piemēram, reģistrācija ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā).
 • Ar nodokļiem saistītus pakalpojumus. Konsultācijas par nodokļu piemērošanu (tai skaitā, par uzņēmumu un iedzīvotāju ienākuma nodokļiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pievienotās vērtības nodokli). Informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos.
 • Grāmatvedības pakalpojumus. Tai skaitā:
  • konsultācijas (informāciju) par likumdošanas prasībām attiecībā uz attaisnojuma dokumentu sagatavošanu (piemēram, rēķinu izrakstīšanu),
  • darba līgumu sagatavošanu un atskaišu iesniegšanu saistībā ar darba attiecību uzsākšanu un izbeigšanu,
  • darba laika uzskaiti, algu un nodokļu aprēķināšanu, darba devēja ziņojumu (atskaišu) iesniegšanu,
  • nepieciešamības gadījumā maksājuma uzdevumu sagatavošanu internetbankā,
  • pirmdokumentu (attaisnojuma) dokumentu iegrāmatošanu grāmatvedības reģistros,
  • pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un citu atskaišu sagatavošanu,
  • norēķinu (grāmatvedības atlikumu) salīdzināšanu ar debitoriem un kreditoriem,
  • gada pārskata sagatavošanu.

Company-taxes.info piedāvā augstas kvalitātes pakalpojumus un nodrošina individuālu pieeju Jūsu jautājumu risināšanā.
Tāpat, Company-taxes.info nodrošina lojalitāti, konfidencialitāti un ātru un precīzu savu pienākumu izpildi.
Company-taxes.info darbība ir vērsta uz ilgstošu un abpusēji izdevīgu sadarbību ar klientiem.

Ja Jums ir jautājumi par uzņēmumu reģistrāciju, nodokļiem vai grāmatvedību, lūdzu rakstiet uz info@company-taxes.info. Saziņas valodas ir latviešu, krievu un angļu.Komentāri, jautājumiJūs var interesēt: